AIS ก้าวสู่ THE NEXT EVOLUTION มุ่งสร้าง Sustainable Nation ส่งเสริมการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน

กองบรรณาธิการ AI…

พาณิชย์ – DITP เปิดรับสมัคร SMEs รุ่นใหม่ 4 ภาค เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่

กองบรรณาธิการ กร…

ETDA เผย Gen Y ทวงบัลลังก์ ใช้เน็ตมากสุด เกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน ฮิตสุด ดู LIVE COMMERCE

กองบรรณาธิการ สำ…

Thailand SAP User Group (THSUG) จับมือพันธมิตร จัดกิจกรรม THSUG Forum ครั้งที่ 2

กองบรรณาธิการ Th…

นีเวีย-อโชก้า จับมือสร้าง ห้องสมุดดิจิทัล เร่งสร้างทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เด็กด้อยโอกาส

 กองบรรณาธิ…

เอ็นที ตั้งเป้าลดพนักงาน 6,000 คน ภายในปี 66 พร้อมก้าวสู่องค์กรหลักขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลสู่หน่วยงานภาครัฐ      

กองบรรณาธิการ ​เ…

ETDA ตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคตธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจับมือ NIA หนุนอนาคตดิจิทัลไทย

nกองบรรณาธิการ ด…

ดีแทค ผนวก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ สมาคมคนหูหนวกฯ เปิด 3 โครงการ ต่อยอดศักยภาพผู้พิการ

กองบรรณาธิการ ดี…

สสธท. เข้ม One Stop Service ตั้งเป้าขยายสมาชิก 3 แสนรายทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ ดร…

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share