สามารถเทลคอม ยกทัพโซลูชันตอบโจทย์องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สอดรับนโยบายด้านความอย่างยั่งยืนรอบด้าน

กองบรรณาธิการ

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ตั้งเป้านำเสนอโซลูชันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กร และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืน ตั้งเป้าให้บริการโซลูชันต่อยอดจากกลุ่มลูกค้าเดิม  และองค์กรที่ต้องการโซลูชันเพื่อตอบโจทย์นโยบายด้าน ESG

นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน หรือ ESG เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของโลกหรือเมกะเทรนด์ที่ต้องคำนึงถึงแกนหลักสำคัญ 3 ด้านได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และบรรษัทภิบาล ดังนั้นองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ต้องการยืนอยู่ในมาตรฐานระดับโลก จึงไม่สามารถมองข้ามการดำเนินธุรกิจที่ต้องสอดคลองกับแนวทางดังกล่าวได้อีกต่อไป การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเข้าสู่เป้าหมายด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับความเชื่อมั่น และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น  

กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม จึงได้นำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อช่วยขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการในหน่วยงานลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้สอดรับกับแนวทางด้านความยั่งยืนดังกล่าว ได้แก่  

โซลูชันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กลุ่มสามารถเทลคอมพร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อใช้พลังงานสะอาด, โซลูชั่นเฝ้าระวังมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม (Pollution Monitoring), ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ที่ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ เป็นต้น

โซลูชันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย และการจราจร ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคม เช่น Smart CCTV การประยุกต์ใช้ AI เพื่อตรวจจับ และบันทึกภาพในกล้องวงจรปิด, ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (License Plate Recognition System) และระบบบริหารสัญญาณไฟจราจรอัจริยะ (Traffic Light System) รวมถึงโซลูชันที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเยาวชนอย่าง PowerSchool อีกด้วย

โดยมุ่งเน้นนำเสนอโซลูชันดังกล่าวให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เคยใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีนโยบายด้านความยั่งยืน เป็นการต่อยอดโซลูชั่นเดิม พร้อมกับพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ยังได้วางแนวทางการดำเนินธุรกิจ The BEST for Sustainability เพื่อเตรียมรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยื่น โดยมุ่งมั่นพัฒนา และนำเสนอโซลูชัน และบริการที่ดีเลิศ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ควบคู่กับการใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยังยืนไปด้วยกัน” นางสาวโชติกา กล่าว

#สามารถเทลคอม #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share