คลีนเทค โซลาร์ ติดตั้ง Solar rooftop 4 แห่งให้กับ คาร์กิลล์ ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ


โครงการของคลีนเทค โซลาร์ที่ไซต์ของคาร์กิลล์ที่จังหวัดเพชรบุรี

คลีนเทค โซลาร์ ติดตั้งโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ไซต์ของคาร์กิลล์ทั่วประเทศไทย ภายใต้สัญญาระยะยาวที่ คลีนเทค โซลาร์ เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน ติดตั้ง และจะดำเนินงานบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาของสัญญา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวมีกำลังผลิตรวมกัน 2.4 เมกะวัตต์และตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเพชรบุรี

โครงการของคลีนเทค โซลาร์ที่ไซต์ของคาร์กิลล์ที่จังหวัดนครราชสีมา

 ไซต์ปฏิบัติการทั้งสี่แห่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากถึง 3,000 เมกะวัตต์ต่อปี เทียบเท่ากับการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 1,750 ตัน เป็นความพยายามที่แสดงถึงพันธกิจของคาร์กิลล์ในการลดประมาณแก๊สเรือนกระจกที่ผลิตจากไซต์งานที่ตนปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก

โครงการของคลีนเทค โซลาร์ที่ไซต์ของคาร์กิลล์อีกแห่งที่จังหวัดนครราชสีมา

 ความต้องการด้านกำลังผลิตไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตเร็วที่สุดภูมิภาคหนึ่งในโลก และมีแนวโน้มสูงที่จะมีการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในภูมิภาคแห่งนี้ ดังนั้น ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนเป็น 30% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศภายในปีพ.ศ. 2579  ไซต์แห่งใหม่จะเพิ่มเข้าไปอยู่ในรายการผลงานของ คลีนเทค โซลาร์ ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดมาแล้วมากกว่า 35 กิกะวัตต์ เพียงพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับ 17,500 ครัวเรือนในประเทศต่อปี

กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้โซลาร์ในประเทศไทยของคาร์กิลล์นั้นสอดคล้องกับพันธกิจทั่วโลกบนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ในการลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ให้ได้ 10% ภายในปีพ.ศ. 2568 โดยเทียบตามพื้นฐานปีพ.ศ. 2560

วัชรพล ประสพเกียรติโภคา หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์ ประเทศไทย กล่าวว่า คาร์กิลล์สนับสนุนการดำเนินการทั่วโลกในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คลีนเทค โซลาร์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และดำเนินการเริ่มผลิตไฟฟ้าให้กับการปฏิบัติงานของลูกค้า ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของโครงการนี้และการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั่วโลกของคาร์กิลล์

 นายราจู ชูคลา ผู้ก่อตั้งคลีนเทค โซลาร์และประธานบริหาร กล่าวว่า นอกจากประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เหล่านี้มีต่อการดำเนินงานของคาร์กิลล์และต่อสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจตรงที่มีต้นทุนประหยัดกว่ากริดไฟฟ้า คลีนเทค โซลาร์รู้สึกยินดีที่จะให้การสนับสนุนพันธกิจของคาร์กิลล์ในฐานะคู่ค้าที่น่าเชื่อถือที่จะช่วยให้บริษัทแห่งนี้สร้างอนาคตด้านอาหารและเกษตรกรรมได้อย่างเข้มแข็งขึ้นและยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share