Top Cybersecurity & Privacy Trends 2022-2024 เผย อีเมล์ SMS ครองแชมป์ การล่อลวงทางไซเบอร์

 กองบรรณาธิการ

เผย 10 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024 ในงานสัมมนา CDIC 2021 ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม รู้เท่านั้น จะช่วยลดความเสี่ยงภัย วันนี้เอซิสฯ ขอนำเสนอ 3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2022-2024 ที่จะมีผลระยะสามปีนับจากนี้ ส่วนอีก 7 แนวโน้ม สามารถติดตามได้ในงาน CDIC 2021 ระหว่างวันที่ 23-25 พย. ในรูปแบบออนไลน์

นายปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดเผย 3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2022-2024ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปิดเผย 10 แนวโน้มดังกล่าวภายในงานสัมมนาประจำปี CDIC 2021 ภายใต้แนวคิด “Entrusting Digital Provenance, Digital Identity and Privacy Tech” จัดโดยเอซิสฯ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ ในรูปแบบออนไลน์

สำหรับ 3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2022-2024 ประกอบด้วย 1. Digital Inequality and Cyber Vaccination 2. Supply Chain Cyber Attacks and CMMC 3. Remote Working Challenge and Zero Trust ทั้ง 3 ประเด็นแนวโน้มได้เริ่มปรากฏขึ้นบ้างแล้ว และจะค่อยๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับวิธีการล่อลงทางไซเบอร์หรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบและมีการส่งมากที่สุด ได้แก่ การโจมตีโดยการส่งอีเมล์ เอสเอ็มเอส การโจมตีและขโมยข้อมูลองค์กรไปขายผ่าน ไวรัสRamsomware และ การโจมตีที่ทำให้ระบบไอทีขององค์กรล่ม  

โดยภายในงาน CDIC 2021 ที่จะขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในรูปแบบ Virtual Event ภายใต้แนวคิด “Entrusting Digital Provenance, Digital Identity and Privacy Tech” ยุคของความเชื่อมั่นบนโลกดิจิทัลกับเทคโนโลยีพิสูจน์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล อัตลักษณ์และความเป็นส่วนตัว ส่วนอีก 7 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปี 2022-2024 จะเปิดเผยภายในงาน CDIC 2021

CDIC 2021 เป็นงานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ซึ่งครั้งนี้ครบรอบ 20 ปี มีธีมหลักที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งผู้คน องค์กร และหน่วยงานรัฐบาลกำลังอยู่บนความเสี่ยงดังกล่าว เช่น กรณีการเกิด Ransomware โดยพุ่งเป้าไปที่ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ภายในงานมีสาระเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องร้อยเรียงกันทำให้เกิดความเข้าใจ รู้แนวปฏิบัติ และสามารถนำไปปรับใช้ หรือปรับให้เป็นแนวทางต่อการวางแผนให้แก่องค์กรหรือหน่วยงาน

#TopCybersecurity&PrivacyTrends2022-2024 #SMS #การล่อลวงทางไซเบอร์ #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share