TikTok ผนวก สสว. ติดอาวุธเอสเอ็มอีขานรับธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

กองบรรณาธิการ

TikTok ร่วมกับ สสว. เดินหน้าติดอาวุธธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ไทยพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการลงนาม MOU เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม พร้อมด้วยการเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการพัฒนารูปแบบการโฆษณาและการทำการตลาดออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ

นางสาวสิรินิธิ์ วิรยศิริ Head of Business Marketing ของ TikTok กล่าวว่า นับตั้งแต่การเปิดตัว TikTok For Business เมื่อช่วงกลางปี 2563 ที่ผ่านมา TikTok ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคียงข้างธุรกิจทุกขนาดรวมถึงธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจ SME สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในการทำธุรกิจด้วยโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์อย่างครบวงจร และล่าสุด TikTok For Business ได้ยกระดับการขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอี ในประเทศไทยไปอีกขั้น ด้วยการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการทำการตลาดดิจิทัลรูปแบบวิดีโอสั้นบน TikTok ให้มีความโดดเด่น ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ เอสเอ็มอีได้พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การทำการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง TikTok การสร้างโฆษณาวิดีโอสั้นเพื่อแนะนำแบรนด์และสินค้าได้อย่างน่าจดจำ การเพิ่มทราฟฟิคจากแพลตฟอร์ม TikTok ไปสู่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

“จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้กับเอสเอ็มอีในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเติบโตธุรกิจบนแพลตฟอร์ม TikTok อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน อาทิ กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ เอสเอ็มอี เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok For Business เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการพัฒนารูปแบบการโฆษณาและการทำการตลาดออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นางสาวสิรินิธิ์ กล่าว

สำหรับประโยชน์ของสมาชิกของ สสว. ที่จะได้รับคือ การเสริมทักษะทางด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลผ่านคอร์สสัมมนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ TikTok For Business ใน 3 ด้าน ดังนี้

1.     Grow with TikTok: เติบโตธุรกิจกับ TikTok ขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโฆษณาบน TikTok เบื้องต้น และผู้ที่สนใจเริ่มลงโฆษณาบน TikTok

2.  Creative 101: เคล็ดลับสร้างงานครีเอทีฟบน TikTok เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok รวมถึงผู้ที่สนใจลงโฆษณาหรือต้องการสร้างงานครีเอทีฟงานโฆษณาบน TikTok

3.     Start with TikTok: สร้างแคมเปญโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพบน TikTok คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจพื้นฐานบางส่วนเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok แล้ว หรือผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อ Grow with TikTok และต้องการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการลงโฆษณาบน TikTok รวมถึงผู้ที่กำลังเริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างการลงโฆษณา TikTok แต่ต้องการความรู้เพิ่มเติม

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมีหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง อันจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งธุรกิจเอสเอ็มอีถือเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญของประเทศและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการตลาดดิจิทัลที่ถือเป็นอาวุธสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการสนับสนุนผู้ประกอบการของ สสว. ที่มุ่งเน้น 1. เพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุน 2. เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ Online และ Offline 3. เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ทั้งผ่านกองทุน สสว. และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกันระหว่าง สสว. และ TikTok ในครั้งนี้ เพื่อติดอาวุธเอสเอ็มอี ไทยในด้านการทำตลาดดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความสร้างสรรค์และผลลัพธ์ทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงอย่าง TikTok เพื่อให้เอสเอ็มอี ไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัด สร้างโอกาสทางธุรกิจ สู่เป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

นอกจากนี้เอสเอ็มอียังจะได้รับความรู้และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ สสว. รวมถึงโอกาสในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์และส่งเสริมต่อการประกอบธุรกิจที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานพันธมิตรอีกด้วย

“ความร่วมมือระหว่าง TikTok For Business และ สสว.ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างการเติบโตในช่องทางออนไลน์และก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกสถานการณ์เศรษฐกิจ ด้วยโซลูชั่นการตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาด ที่มีเครื่องมือต่างๆ Creative Tools ทำให้การสร้างสรรค์โฆษณาบนแพลตฟอร์ม TikTok เป็นเรื่องง่ายที่ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังช่วยก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ของธุรกิจเอสเอ็มอีโดยเฉพาะงบประมาณการสร้างงานโฆษณาที่จำกัด โดย TikTok For Business จะเป็นอีกหนึ่งโซลูชั่นที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีได้เติบโตอย่างยั่งยืน” ผอ.สสว. กล่าว

#TikTok #สสว #ติดอาวุธเอสเอ็มอี #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #TikTokForBusiness

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share