ThailandPlus แอพพลิเคชั่นรับมือการเปิดประเทศ

กองบรรณาธิการ

หลังจาก สำหรับนักท่องเที่ยวปลอด COVID-19 เตรียมพร้อมรับไฟเขียวเปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อได้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) หน่วยงานทางด้านดิจิทัลของประเทศได้ร่วมกันคิดหาเครื่องมือเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวปลอด COVID-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน จนทำให้เกิด ThailandPlus แอพพลิเคชั่นระบุความเสี่ยง ทำหน้าที่คอยติดตามแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่ประเทศต้นทาง

การทำงานของ ThailandPlus เริ่มจากการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยให้โหลดแอพพลิเคชั่น ก่อนเข้าประเทศ เมื่อมาถึงจะให้เข้าสู่กระบวนการกักตัวตามขั้นตอนที่รัฐบาลกำหนดไว้การเดินทางของข้อมูลนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว เริ่มจากนักท่องเที่ยวแสดงความความจำนงขอเข้าประเทศผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต้นทางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการติดตั้งแอพพลิเคชัน ThailandPlus เมื่อเดินทางมาถึงด่านคัดกรองตรวจควบคุมโรค จะตรวจสอบการลงแอพพลิเคชันและแจ้งให้ทราบว่านักท่องเที่ยวต้องใช้แอพพลิเคชัน ThailandPlus เมื่อนักท่องเที่ยวออกจากสถานที่กักตัวแล้ว ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในประเทศ แอพพลิเคชั่นจะรายงานข้อมูลที่อยู่และที่ไปของนักท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งของนักท่องเที่ยว ThailandPlus ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย แอพพลิเคชั่นยังออกแบบให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่จะใช้งานในอนาคตเช่น สายรัดข้อมือ (wristband) อัจฉริยะ ที่จะทำงานร่วมกับสมาร์ทซิตี้อย่าง ภูเก็ต หรือ เชียงใหม่ ในอนาคต

กุญแจที่จะทำให้ระบบเฝ้าระวังประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การปฎิบัติ ของนักเที่ยว และหน่วยงานที่ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบอาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจ กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ทำหน้าที่ทำความเข้าใจการติดตั้งและการใช้งานแอปให้กับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งและเปิดใช้งานแอปในมือถือของผู้เดินทางกรมควบคุมโรคบริหารจัดการศูนย์ติดตามและประสานงานการแพร่ระบาดของโควิด-19 แอพ ThailandPlus เป็นแอพที่ใช้งานง่ายเมื่อนักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแล้วก็สามารถลงทะเบียนโดยกรอก Certificate of Entry (COE) ตามเอกสารและหมายเลข Passport เพียงเท่านี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่องเที่ยวประเทศไทยได้อย่างสบายใจทั้งผู้มาเยือนแล้วเจ้าบ้านที่คอยให้การต้อนรับได้แล้ว

ประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกับชาวต่างประเทศ เมื่อใช้งานรายงานพิเศษเรื่อง : ThailandPlus แอพพลิเคชั่นรับมือการเปิดประเทศ

หลังจาก สำหรับนักท่องเที่ยวปลอด COVID-19 เตรียมพร้อมรับไฟเขียวเปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อได้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) หน่วยงานทางด้านดิจิทัลของประเทศได้ร่วมกันคิดหาเครื่องมือเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดประเทศเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวปลอด COVID-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน จนทำให้เกิด ThailandPlus แอพพลิเคชั่นระบุความเสี่ยง ทำหน้าที่คอยติดตามแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่ประเทศต้นทาง

กุญแจที่จะทำให้ระบบเฝ้าระวังประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การปฎิบัติ ของนักเที่ยว และหน่วยงานที่ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบอาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจ กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ทำหน้าที่ทำความเข้าใจการติดตั้งและการใช้งานแอพให้กับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งและเปิดใช้งานแอปในมือถือของผู้เดินทางกรมควบคุมโรคบริหารจัดการศูนย์ติดตามและประสานงานการแพร่ระบาดของโควิด-19 แอป ThailandPlus เป็นแอปที่ใช้งานง่ายเมื่อนักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแล้วก็สามารถลงทะเบียนโดยกรอก Certificate of Entry (COE) ตามเอกสารและหมายเลข Passport เพียงเท่านี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่องเที่ยวประเทศไทยได้อย่างสบายใจทั้งผู้มาเยือนแล้วเจ้าบ้านที่คอยให้การต้อนรับได้แล้ว

ประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกับชาวต่างประเทศ เมื่อใช้งานแอปพลิเคชั่นแล้วย่อมหมายถึงการยอมให้หน่วยงานภาครัฐของไทยเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องละเอียดอ่อนของโลกยุคปัจจุบัน เรื่องนี้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกนโยบายความเป็นส่วนตัวให้สอดคล้องถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศและตำรวจท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ThailandPlus เป็นเครื่องมือในการติดตามเฝ้าระวังชาวต่างชาติเพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ โดยเน้นถึงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

แล้วย่อมหมายถึงการยอมให้หน่วยงานภาครัฐของไทยเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องละเอียดอ่อนของโลกยุคปัจจุบัน เรื่องนี้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกนโยบายความเป็นส่วนตัวให้สอดคล้องถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศและตำรวจท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share