TCCtech ผนึก CMKL เสริมทัพความแข็งแกร่งให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIEI รองรับบุคลากรด้าน AI

กองบรรณาธิการ

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute) AIEI เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีคุณภาพรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงการร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนางานวิจัย ต่อยอดและประยุกต์ใช้งานวิศวกรรม เปิดพื้นที่การศึกษาด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 

นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ทีซีซีเทค เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นครบวงจร ในเครือทีซีซีกรุ๊ปที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า สายธุรกิจค้าปลีก สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจการเกษตร ฯลฯ ซึ่งโดยภาพรวมเราจะมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมมาเป็นแรงขับเคลื่อน นำความรู้มาเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ (Turn knowledge into business value) ซึ่งองค์ความรู้ที่จะช่วยในการพัฒนาคนให้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI จะต้องทำร่วมกัน ใน 3 มิติ คือ ภาคธุรกิจ ภาคองค์กร และภาคการศึกษา”

• ภาคธุรกิจ: ผลักดันให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยี AI กับธุรกิจมาผสานให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

• ภาคองค์กร: เพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ให้สามารถใช้งาน AI ได้ผลลัพธ์สูงสุด ผ่านการอัพสกิลและรีสกิล เพื่อให้สามารถใช้เวลาที่เหลือไปต่อยอดพัฒนางานวิจัยด้าน AI ที่มีความยากและซับซ้อน

• ภาคการศึกษา: มุ่งหวังให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้งาน AI สำเร็จรูปในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ศักยภาพด้านใหม่ๆ ของ AI ที่ตลาดกำลังมองหา

ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กล่าวว่า โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ที่ได้รับเลือกเป็นหลักสูตรนำร่องนั้น ได้ถอดความต้องการจากประสบการณ์งานวิจัยและการพัฒนาของคณาจารย์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งสี่ด้านของสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering) ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการการศึกษา ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#TCCtech #CMKL #สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ #AIEI #AI #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share