Google  ร่วมกับ พันธมิตร อบรมเอสเอ็มอี 100,000 ราย ผ่าน โครงการ Saphan Digital

กองบรรณาธิการ

Google ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และพันธมิตรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย จับมือประกาศความสำเร็จโครงการ “Saphan Digital” ที่ได้บรรลุตามเป้าหมายในการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จำนวนมากกว่า 100,000 ราย ซึ่งได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ Google ได้ประกาศถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัล การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากทักษะดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง เพื่อช่วยผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Google พร้อมเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและให้เข้าถึงคนไทยทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

นางสาวอภิชญา เตชะมหพันธ์ หัวหน้าฝ่าย Google Customer Solutions ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Google ได้มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ธุรกิจได้มีการฟื้นตัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเราภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind โดยเป็นที่น่ายินดีที่วันนี้โครงการ Saphan Digital ได้บรรลุเป้าหมายในการช่วยฝึกฝนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสำเร็จแล้วกว่า 100,000 ราย จากยอดผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมดกว่า 120,000 ราย ผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการจากรายงานของ Kantar Google Impact Research พบว่า 99% ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเห็นด้วยได้เรียนรู้ทักษะดิจิทัลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และ 75% กล่าวว่าโครงการนี้ได้ช่วยให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ในช่วงโควิด-19 โดยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของตัวโครงการในการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Google ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนคนไทยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือด้านดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ครั้งนี้เราได้ช่วยผลักดันนโยบายภาครัฐให้มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนที่เข้มแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งต่อองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาในมิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่ภาคประชาชน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ความร่วมมือที่แนบแน่นระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ Google ประเทศไทย ที่ร่วมกันขับเคลื่อนในการสร้างโอกาสการค้าออนไลน์ให้กับคนไทยมาตั้งแต่ปี 2563 ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน

“Saphan Digital” เป็นโครงการที่ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2563 โดย Grow with Google  ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการสร้างอาชีพ ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะมีผู้เข้าร่วมที่ส่วนใหญ่จะมาจากกรุงเทพฯ เป็นหลัก  แต่โครงการนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ปัจจุบ้น ได้มีพันธมิตรองค์การชั้นนำเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เทพช็อป เบนโตะเว็บ สเกาท์เอาท์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทรู ดิจิทัล พาร์ค สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ และดิ เอสเคิร์ฟ

#Googleประเทศไทย #กระทรวงพาณิชย์ #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #SaphanDigital #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share