NT พร้อมปรับ 3 อุปสรรค ตั้งเป้าโมบายน์โอเปอเรเตอร์ อันดับ 3 สิ้นปี

จิรพรรณ บุญหนุน

กองบรรณาธิการ

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทับเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เปิดตัว บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT พร้อมควบรวมบริการเป็นหนึ่งเดียวรองรับลูกค้ายุคดิจิทัล ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้ให้บริการโทรศัพท์อันดับ 3 สิ้นปี

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส กล่าวว่า การควบรวมของบริษัท CAT และ TOT ครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่เห็นชอบให้ CAT และ TOT  ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวภายใน 6 เดือนเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

อย่างไรก็ตามการควบรวมกิจการภายใต้ NT จะต้องมีแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร โดยปัจจุบัน NT มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 17,000 คน การทบทวนสัญญาทั้งหมดระหว่าง CAT และ TOT เดิมและพันธมิตรทางธุรกิจ และมีการขยายเครือข่ายให้สามารถให้บริการทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น

“ผมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ NT มีความแข็งแรง สามารถเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจากศักยภาพขององค์กรที่ควบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสิ่งที่ผมยินดีอย่างยิ่งคือการควบรวมในครั้งนี้  เรายังสามารถดูแลพนักงานทุกคนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บริการได้อย่างเต็มที่” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวและว่า

บริษัท NT จะมีการรวมบริการของทั้ง 2 บริษัทฯ ให้อยู่ภายใต้บริการในรูปแบบเดียวกันภายใต้ชื่อ NT Mobile รวมถึงจะมีการให้บริการแพ็คเกจ ดาต้าซิม เพื่อให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภายในปีนี้

“NT จะเป็นทางเลือกของประชาชน ให้การให้บริการในราคาดี ไม่ด้อยคุณภาพจากเดิม” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

นอกจากนี้ ดีอีเอส ยังจะผลักดันให้ บริษัท NT เข้าประมูลดาวเทียมที่จะมีขึ้นในสิ้นปีนี้ด้วย เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและเป็นอีกโอกาสทางธุรกิจ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบรวมเป็นหนึ่งเดียว อาทิ เครือข่ายท่อร้อยสายที่มีระยะทางรวมกันทั่วประเทศประมาณ 4,600 กิโลเมตร เครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ สายเคเบิลใต้น้ำ เป็นต้น

นายพุทธิพงษ์ NT มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์อันดับที่ 3 ภายในปีนี้และจะมีการพัฒนา 5G มารองรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม งานพยาบาลและการแพทย์ เป็นต้น

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เปิดเผยว่าศูนย์บริการลูกค้าของ NT ได้เชื่อมโยงระบบของ CAT และ TOT เดิมเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้ ส่งต่อ และติดตามงานระหว่างกันได้  นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษโดยมีการแจกซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับลูกค้าอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ NT ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564

“ในวันจดทะเบียนและเริ่มดำเนินกิจการ  NT มีศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ 536 แห่ง  ซึ่งก็คือสำนักงานบริการลูกค้า, CAT Shop ศูนย์บริการลูกค้าของ CAT และ TOT ทั้งหมด  ในเบื้องต้นลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT สามารถติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ได้จากศูนย์บริการลูกค้า NT ทุกแห่ง ซึ่งจะมีการระบบในการเชื่อมโยงและส่งต่องานระหว่างกัน   นอกจากนี้ได้จัดทำศูนย์บริการลูกค้าต้นแบบจำนวน 12 แห่งที่จะสามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จด้วยการวางระบบและจัดเจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน  ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้ช่องทางการชำระค่าใช้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมได้ทั้งหมด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share