ยูโอบีไทย ขับเคลื่อนโครงการ Smart Business Transformation เพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีไทยสู่ดิจิทัล

กองบรรณาธิการ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย)) และเดอะ ฟินแล็บ (The FinLab) ขับเคลื่อนโครงการ Smart Business Transformation (SBTP) ปีที่ 2 สู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์ (The Finlab Online) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในประเทศไทย ให้สามารถเรียนรู้และนำโซลูชันที่เหมาะสมไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจให้เข้าสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการ SBTP ครั้งนี้ ธนาคารมีเป้าหมายช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยอย่างน้อย 150 ราย ให้สามารถนำดิจิทัล โซลูชันไปใช้ปรับเปลี่ยนธุรกิจและให้เห็นผลลัพธ์เชิงบวกที่สำคัญ เช่นเดียวกับเอสเอ็มอี 15 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการในปีแรก (2562) ที่สามารถเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจต่างๆ รวมถึงสร้างทัศนคติและความคิดดิจิทัลให้เกิดขึ้นในองค์กร

เอสเอ็มอีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ SBTP  จะสามารถประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจของเดอะ ฟินแล็บ อาทิ Digital Needs Assessment Test และ Digital Solutions Advisory Quiz   โดยผลที่ได้จากการประเมินและการตอบคำถามจะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของความต้องการทางธุรกิจที่ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลจากนั้นเอสเอ็มอีจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจที่เผชิญอยู่ และจะได้รับการจับคู่กับผู้ให้บริการโซลูชันและเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้  เอสเอ็มอี  ที่เข้าร่วมโครงการ ยังสามารถเข้าถึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเรียนรู้การตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ด้านอีคอมเมิร์ซ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการเงิน รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัล จากผู้ให้บริการโซลูชันผ่านกิจกรรม การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) และ การฝึกอบรม (Workshop) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

 ปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า ในขณะที่ภาคธุรกิจโดยรวมกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิด-19 และในการนำ The FinLab Online มาใช้ขับเคลื่อนโครงการในปีนี้  หวังว่าจะช่วยให้ เอสเอ็มอีไทยเข้าถึงโอกาสในยุคดิจิทัลและเอาชนะความท้าทายได้มากขึ้น

จากผลการประเมินองค์กรธุรกิจเอสเอ็มอีในภูมิภาคอาเซียน เมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าร้อยละ 60 ของเอสเอ็มอีที่ร่วมตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการปรับกลยุทธ์ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลมากขึ้น สำหรับในประเทศไทย เอสเอ็มอี 7 ใน 10 รายให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็นอันดับต้น ๆ  ซึ่งโครงการ SBTP จะเข้ามาตอบโจทย์เอสเอ็มอี ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเรียนรู้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศักยภาพเพื่อก้าวไปข้างหน้า

พอลลีน ซิม หัวหน้ากลุ่มงาน เดอะ ฟินแล็บ กล่าวว่า เอสเอ็มอี มีความต้องการความรู้และกลยุทธ์ออนไลน์เฉพาะทางที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโต  ในฐานะองค์กรดิจิทัล The FinLab Online พร้อมที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีไทยที่เข้าร่วมโครงการ SBTP สามารถเข้าถึงเนื้อหา แหล่งข้อมูลและเครื่องมือธุรกิจ ผ่านทางแพลตฟอร์มของเดอะ ฟินแล็บ เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอด จัดลำดับความสำคัญของการก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัล การเลือกใช้โซลูชันที่เหมาะสม ซึ่งก้าวแรกของการไปสู่ธุรกิจดิจิทัลนับเป็นก้าวที่ยากที่สุดแต่เราพร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยผ่านเครือข่ายที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วยเครื่องมือและโปรแกรมต่างๆ ของ The FinLab Online ที่ผ่านการทดลองและพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยเอสเอ็มอีปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลได้จริง เอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ SBTP ในปีที่ 2 จะสามารถเข้าไปเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจได้ด้วยตนเองจากทุกที่ ทุกเวลา โดยภายใต้โครงการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำที่จะมาให้คำปรึกษาคำแนะนำเฉพาะทาง รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลได้ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ที่ได้เข้าร่วมเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอีไทยในปีนี้

สำหรับเอสเอ็มอีที่มีความต้องการและความพร้อมปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ SBTP ได้ทางเว็บไซต์ www.thefinlab.com/thailand และยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ครั้งแรกจะจัดขึ้นในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนเอสเอ็มอีไทยไปสู่องค์กรดิจิทัล” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share