ดีป้า หนุนเรียน Coding ผ่านโครงการ Coding School Champions 10 แห่ง ทั่วประเทศ

กองบรรณาธิการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุน ยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ด้าน Coding ในโรงเรียน มุ่งพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง พร้อมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Coding ผ่านโครงการ Coding School Champions 10 แห่ง เสริมทักษะเยาวชนกว่า 17,000 คน

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า โครงการ Coding School Champions เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund) โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานทั้งหมด 10 โรงเรียนทั่วประเทศ ดังนี้

1.โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2.โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี

3.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

4.โรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

5.โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่

6.โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี

7.โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่

8.โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี

9.โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

10.โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

“โครงการนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับพื้นที่การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งภายในโรงเรียน 10 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนทุกระดับชั้น ได้เข้าถึงทักษะการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งกว่า 17,000 คน โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเยาวชนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share