ETDA พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรใหม่มีนาคมนี้

กองบรรณาธิการ

ETDA เผยโครงสร้างองค์กรใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิด 2 รูปแบบ การบริหารจัดการแบบศูนย์ เน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงาน และการบริหารจัดการแบบฝ่าย เน้นการทำงานที่ตอบโจทย์ตามภารกิจขององค์กร คาดประกาศใช้เดือนมีนาคม 2564

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยความก้าวหน้า การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ของ ETDA ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี 2563 ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การเวิร์กชอปในระดับส่วนงาน และการเวิร์กชอปในระดับองค์กรร่วมกับพนักงาน มาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงสร้างใหม่นี้ ได้นำเสนอต่อบอร์ด ETDA แล้ว โดยให้พนักงานได้เลือกเข้าร่วมทั้งในสำนักงาน (onsite) และผ่านระบบ e-Meeting (online) ในส่วน Work from Home

สำหรับการปรับโครงสร้างนั้น ได้เสนอถึงกรอบแนวคิดของโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การบริหารจัดการแบบศูนย์ (Center of Excellence) เน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานและเป็นผู้นำด้านความรู้ในระดับประเทศ และ 2. การบริหารจัดการแบบฝ่าย ที่เน้นการทำงานเพื่อตอบโจทย์ภารกิจของ ETDA อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังนำเสนออัตรากำลังของแต่ละส่วน และสิ่งที่จะดำเนินการภายหลังมีโครงสร้างนี้แล้ว พร้อมทั้งเปิดเวที ให้พนักงานทุกคน ทั้งออนไซต์และออนไลน์ ได้ส่งคำถามที่อยากรู้และให้ข้อแนะนำต่อโครงสร้างใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์และฝ่าย ด้านการจัดอัตรากำลัง ด้านกระบวนการทำงาน และด้านอื่น ๆ โดย ดร.ชัยชนะ และทีมปรับโครงสร้าง ร่วมตอบทุกคำถาม

“โครงสร้างนี้เป็นการจัดกลุ่มงานให้เหมาะสม จัดคนที่มีทักษะใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ จะไม่มีการ “แบ่งงาน” ว่า “งานนี้ของคุณ งานนี้ของผม” กลุ่มงานที่จัดขึ้นใหม่เป็นงานที่ทุกคนต้องช่วยกันทำ ทุกคนต้องมองร่วมกันว่า งานทุกงานของ ETDA เป็นงานของทุกคน ซึ่งคนที่เป็นคนทำงานและมีผลงานอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลกับโครงสร้างใหม่ เพราะจะมีการจัดการให้ไปช่วยสนับสนุนงานที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม ปรับไปด้วยกัน เดินไปด้วยกัน” ดร.ชัยชนะ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share