DEF หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรด้านดิจิทัลเพื่อการทำธุรกิจยุคหลัง COVID

กองบรรณาธิการ

โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง เห็นได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19  ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจจำนวนมากแบบไม่ทันตั้งตัว องค์กรธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation ดังนั้นผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะเป็นผู้ที่อยู่รอดได้กับทุกสถานการณ์และพร้อมก้าวสู่การดำเนินธุรกิจในอนาคต

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF: Digital Edge Fusion) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านดิจิทัลเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการวางเเผนกลยุทธ์สำหรับองค์กร การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ทั้งมิติการขาย การตลาด การสื่อสารแบรนด์ การเงิน แม้แต่โลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการ ช่องทาง และแพลทฟอร์มต่างๆ ให้ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิ e-Commerce ผ่านช่องทาง  Live Commerce หรือ Social Media Platform ที่จะช่วยในนำเสนอสินค้าและสื่อสารแบรนด์ อย่าง TikTok LINE OA Facebook Google รวมทั้งกลยุทธ์ Content Marketing การผลิตวิดีโอ การใช้ Influencer เพื่อสร้าง content ใหม่ๆ สร้างการมีส่วนร่วมกับสินค้า โดยนอกจากเนื้อหาทฤษฎีแล้วยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ตามโจทย์จริงที่จะได้รับจากหลักสูตร

ในหลักสูตร DEF#5 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จาก Speaker ที่เป็นผู้บริหารองค์กรระดับแนวหน้าของไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ เศรษฐา ทวีสิน จากแสนสิริ นภัสนันท์ พรรณนิภา จาก TQM ทรงพล ชัญมาตรกิจ จาก TV Direct สมยศ เชาวลิต JIB Computer รวิศ หาญอุตสาหะ จาก ศรีจันทร์ ศิวัตร เชาวรียวงศ์  จาก Group M Thailand พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ จาก BearTi และพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา LINE Thailand นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้จากผู้ผลิต Content และผู้กำกับชื่อดังอย่างคุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ จาก The Standard ภูศณัฏฐ์ การุณวงศ์วัฒน์  เจ้าของเพจ Little Monsterและเทพลีลา ภาคภูมิ เดชหัสดิน แห่งเพจหมอแล็บแพนด้า สุทธิชัย หยุ่น ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย จาก Phenomena วิชัย มาตกุล จาก Salman House รวมทั้งวิทยากรท่านอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งประสบการณ์ที่แตกต่างจากทั้งวิทยากรและผู้เรียนจะทำให้สามารถช่วยต่อยอดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ เป็นการติดอาวุธเครื่องมือดิจิทัลให้ตัวเองและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

 ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกตลาด E-commerce ในประเทศไทย และ ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) เปิดเผยว่า “ความรู้เรื่องดิจิทัลเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงพยายามที่จะนำแพลตฟอร์มระดับโลก กับ แบรนด์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาให้ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย แชร์ประสบการณ์ และในรูปแบบของ Workshop  รวมทั้งนำเครื่องมือด้านดิจิทัลต่างๆ มาสอนใน Special Online Class ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้ในแบบวิถี New Normal หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างทันท่วงที ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.defbyspu.com/def5 (รับจำนวนจำกัด) ราคาค่าใช้จ่าย 195,000 บาท รวมค่าเดินทางดูงานทั้งในและต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share