เอ็นไอเอ เผยยอดสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอีลุยส่งผลงานชิง รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเกินคาด

กองบรรณาธิการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยความคืบหน้าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2564 มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานมากถึง 560 ผลงาน เพิ่มมากขึ้นจากปี 2563 ที่มีคนส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด 373 ผลงาน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า แม้สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 จะยังไม่คลี่คลายลง แต่ NIA ก็ยังคงส่งเสริมและสนับสนุนการทำนวัตกรรมในมิติต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา และตอบโจทย์ที่สังคมกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ผ่านกลไกในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย NIA จะเป็นสะพานเชื่อมภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันนวัตกรรมให้เติบโตและขยายวงกว้างต่อไป เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่กำลังเตรียมความพร้อมก้าวสู่ “ชาติแห่งนวัตกรรม”

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ National Innovation Awards เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเป็นปีที่ 17 เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของ “นวัตกรรม” โดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี และองค์กรต่างๆ ได้แสดงศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Timeless Honor รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดแห่งนวัตกรรม ล้ำค่าเหนือกาลเวลา” เพื่อเชิดชูผลงานนวัตกรรมที่สามารถรองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในปีนี้จะมีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ระยะใหม่ที่ยากต่อการควบคุม แต่รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติยังคงได้รับความสนใจทั้งจากสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี ภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากถึง 560 ผลงาน เพิ่มมากขึ้นจากปี 2563 ที่มีคนส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด 373 ผลงาน หรือเกือบร้อยละ 50 โดยเฉพาะในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคนสนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากที่สุด จำนวนถึง 183 ผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนในสังคมเริ่มมองเห็นปัญหาว่าการเกิดโรคระบาด การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างกะทันหันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตค่อนข้างมาก การพัฒนาระบบบริการที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตจึงจำเป็นและคาดว่าจะยิ่งทวีความสำคัญในอนาคต”

ทั้งนี้ NIA เชื่อว่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งด้านที่จะมีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนในสังคมนับตั้งแต่แต่นี้ต่อไปจนถึงอนาคต และจะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กำลังจะมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นการมอบรางวัลให้แก่ผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือของคนไทย และมีความเป็นนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจนใน 5 ด้าน  ได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจ (ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ) 2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ผลงานนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม) 3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ (ผลงานนวัตกรรมที่นำการออกแบบมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ) 4. ด้านสื่อและการสื่อสาร (ผลงานนวัตกรรมและบุคคลที่มีความสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาและการสื่อสารรูปแบบใหม่) และ 5. ด้านองค์กรนวัตกรรม (องค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ทั้งระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร) โดยจะมีการประกาศผลการตัดสินในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับ วันนวัตกรรมแห่งชาติ

#NIA #เอ็นไอเอ เ#สตาร์ทอัพ #เอสเอ็มอี #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share