เจมาร์ท พร้อมทุ่ม 3 หมื่นล้าน แตกธุรกิจ เมตะเวิร์ส เครื่องใช้ไฟฟ้า สุขภาพ รับยอดขายโต 50%

กองบรรณาธิการ

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (JMART) กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เจมาร์ท กรุ๊ป ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้บริษัทมีเงินสำหรับลงทุนในธุรกิจและขยายธุรกิจใหม่ 30,000 ล้านบาท โดยได้เงินลงทุนจาก บีทีเอส กรุ๊ป พันธมิตรและเงินเพิ่มทุนจากบริษัทในเครือ สำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจนั้น บริษัทจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาช่วยต่อยอดในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น และบริษัทยังมีการขยายธุรกิจไปยังเมตะเวิร์ส เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ธุรกิจทางด้านสุขภาพ (Wellness) ทั้งนี้จะมีการสร้างอีโครซิสเต็มส์ในการทำธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในเจมาร์ท กรุ๊ปด้วย

นายอดิศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการขยายธุรกิจไปยัง เมตะเวิร์ส นั้นจะมีการสร้างอีโครซิสเต็มส์เมตะเวิร์ส และมีการซินเนอร์จีของธุรกิจต่างๆ ของบริษัทในเครือเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันและนำสินค้าของเจมาร์ทขยายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในรูปแบบของ ออนไลน์และออฟไลน์ หรือ o2o (Online-2-Offline) อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาอีโครซิสเต็มของเมตะเวิร์ส คาดว่าจะสามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ปลายปีนี้

ในส่วนของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เจมาร์ท ดำเนินการภายใต้บริษัท เจดี (JayDee) โดยรูปแบบธุรกิจของเจดี จะเป็นความร่วมมือกับดีลเลอร์ที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว 7 แห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ทั้งนี้บริษัทจะร่วมมือกับดีลเลอร์ในการนำสินค้าที่เจมาร์ท เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้ว รวมถึงสินค้าซึ่งเป็นเฮ้าส์แบรนด์ของเจมาร์ท ไปจำหน่ายยังหน้าร้านของดีลเลอร์ ขณะเดียวกันจะนำสินค้าของดีลเลอร์มาจำหน่ายในร้านของจีมาร์ท ช็อปที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าด้วย โดยปัจจุบันมีร้านค้าของดีลเลอร์ที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 30 แห่ง คาดว่าภายในปีนี้จะมีหน้าร้าน

ของดีลเลอร์ 100 แห่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่เปิดเจมาร์ท ไอโอที ช็อปเพื่อเป็นร้านจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ไอโอที คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการเปิดช็อป 40 แห่ง

สำหรับธุรกิจ Wellness นั้น บริษัทได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลวิมุต ในการจัดทำโครงการ Senera Senior Wellness Center เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุภาวะเพิ่งพิงและให้บริการอภิบาลผู้สูงอายุครบวงจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่ 40 ไร่เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในปลายปีนี้ นอกจากนี้บริษัทยังร่วมกับโรงพยาบาลวิมุต ในการเปิดโรงเรียนอภิบาลผู้สูงอายุ (Senera Elderly School) สำหรับฝึกอบรมนักเรียนเพื่ออภิบาลผู้สูงอายุและรองรับการให้บริการผู้สูงอายุครบวงจร โดยบริษัทเตรียมเงินลงทุนสำหรับโครงการ Senera Senior Wellness Center ไว้ที่ 300 ล้านบาท คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนในเวลา 5 ปี

สำหรับผลการดำเนินงานในปีนี้เจมาร์ท กรุ๊ปคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องปีละ 50 เปอร์เซ็นต์ใน 3 ปี บริษัทฯในปีที่ผ่านมามีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2.1 แสนล้านบาท ภายในปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่าที่ 300,000 ล้านบาทและคาดว่าในอีก 2 ปีข้างหน้าเจมาร์ท กรุ๊ปจะมีมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านบาท

#เจมาร์ท #เมตะเวิร์ส #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share