สามารถ ตั้ง วัฒน์ชัย สร้างธุรกิจใหม่ เปิดทางลูกหม้อขึ้นแท่นบริหาร

 กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น

นายวัฒน์ชัยชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทสามารถนั้น เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในให้เติบโตในสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดSuccession Plan หรือแผนการสืบทอดตำแหน่งไว้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ก็เพื่อคงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง ยังถือเป็นการสร้าง Sense of Ownership ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรุ่นต่อๆไปขององค์กรอีกด้วย

ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสามารถได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมากมาย ซึ่งก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่บริษัท ทุกปัญหาที่เข้ามาคือบทเรียนที่ทำให้เราแกร่งขึ้น ดังนั้น ผมจึงคิดว่าเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยับตำแหน่งตนเอง เพื่อมุ่งเน้นในการมองหาโอกาสและสร้างธุรกิจใหม่ๆ อย่างจริงจังให้แก่กลุ่มสามารถ โดยได้มอบหมายให้นาย ธีระชัย พงศ์พนางาม ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ร่วมงานกับ สามารถ มากว่า 20 ปี ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อดูแลการบริหารจัดการ Business Operation แทน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

นายวัฒน์ชัยกล่าวต่อว่า ในการขยายธุรกิจใหม่ของกลุ่มสามารถ บริษัทได้ศึกษาและนำเสนอโมเดลธุรกิจ B2G2C แก่หลายๆ องค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิตอล โดยมั่นใจว่าโมเดลธุรกิจที่เน้น All Win นี้ จะทำให้ทุกฝ่ายทั้ง ประชาชน รัฐ และเอกชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา Business Solutions และ Mobile Applications ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน โดยมีแนวทางในการพัฒนาขึ้นเอง และลงทุนร่วมกับ Start up ที่น่าสนใจมากขึ้น

“ผมมั่นใจว่า เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้ว จากนี้ไป จะเข้าสู่ยุคของการพลิกฟื้นและการสร้างรากฐานธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มสามาถต่อไป” นายวัฒน์ชัย กล่าว

#สามารถ #รุกธุรกิจใหม่ #สามารถคอร์ปอเรชั่น #นายวัฒน์ชัยวิไลลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share