ทรู ตั้ง True Vertical hub รองรับ 5G innovation ecosystem ตั้งเป้าลูกค้า 5G ล้านเลขหมายสิ้นปีนี้

กองบรรณาธิการ

ทรู พร้อมลงทุน 40,000-60,000 ล้านบาท รองรับ 5G innovation ecosystem คาดมีลูกค้าที่ใช้ 5G จำนวน 1 ล้านรายในสิ้นปี

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูมีแผนที่จะลงทุน 40,000 -60,000 ล้านบาทรองรับการพัฒนา 5G innovation ecosystem ในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2565 โดยในปีที่ผ่านใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาเครือข่าย 5G โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนา 5G โซลูชั่นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ทรูยังมีความพร้อมในการนำเสนอ 5G innovation ecosystem เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคผ่าน True 5G Worldtech X ซึ่งทรูพร้อมนำเสนอ 6 โซลูชั่นได้แก่ 1.โซลูชั่นที่ช่วยยกระดับเมืองอัจฉริยะ หรือ True 5G Worldtech X Intelligent City & Security เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบเมืองหรืออาคารได้อย่างอัจฉริยะ อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Aritificail Intelligence (AI) หุ่นยนต์ (Robotics) และพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เป็นต้น

โซลูชั่นที่ช่วยยกระดับการเกษตรอัจฉริยะ หรือ True 5G Worldtech X Aagriculture เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการจัดการระบบการเกษตร โดยสร้าง ฟาร์มต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในการนำ 5G มาช่วยสร้างประสิทธิภาพและพักด้านการเกษตร

โซลูชั่นที่เข้ามาช่วยยกระดับการศึกษาอัจฉริยะ หรือ True 5G Worldtech X Educationเป็นการนำเทคโนโลยี mixed reality (MR), argumented reality (AR) และ virtual reality (VR) รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อช่วยยกระกับการศึกษา

โซลูชั่นที่ยกระดับอุตส่าห์อัจฉริยะ หรือ หรือ True 5G Worldtech X Industry เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยให้การเพิ่มศักยภาพของอุตวาหกรรมต่างๆ อาทิ AI, AR, VR และ Internet of thing (IoT)

โซลูชั่นที่เข้ามามีบทบาทในการยกระดับคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ ทำให้ความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น หรือ True 5G Worldtech X Health & Welliness

โซลูชั่นที่เข้ามายกระดับร้านค้าปลีกอัจฉริยะ หรือ True 5G Worldtech X มีการนำเสนอโซลูชั่นระบบจัดการร้านค้ายุคใหม่แบบอัจฉริยะซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อาทิ AI และ Analytic ที่เชื่อมโยงเครือข่าย True 5G ทำให้การซื้อสินค้าได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า นอกจากการนำเสนอเครือข่าย 5G เพื่อรองรับผู้บริโภค 5G แล้ว ทรูยังตั้ง True Vertical Hub เพื่อความร่วมมือกับพันธมิตรในการสร้างชุมชนหรือ Community เกี่ยวกับ 5G ในการรองรับ 5G ecosystem และมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมเพื่อรองรับความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ยังมีการจัด 5G Technology Forum และจัดทำโปรแกรม 5G Technology Sanbox เพื่อพัฒนาโซลูชั่น สินค้าเทคโนโลยีใหม่ และนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศผ่าน 5G ecosystem

นายโอลิเวอร์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู 5G ได้สร้างปรากฎการณ์ True 5G Worldtech X มิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังเปิด True 5G Tech Show ศูนย์กลางความรู้และพัฒนานวัตกรรม 5G รวมถึงมุ่งเติมเต็ม 5G Community ที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ผ่าน True 5G Tech Talk เพื่อรองรับระบบนิเวศ 5G หรือ 5G ecosystem ที่เป็นสกฐานขอฃการพัฒนาและเห็นขีดความสามารถของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

อย่างไรก็ตามปัจจุบันลูกค้าทรูที่ใช้ 5G มีประมาณ 250,000 เลขหมาย คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีลูกค้าที่ใช้ 5G ประมาณ 1 ล้านเลขหมาย และปัจจุบันมีเครื่องสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G มากกว่า 1 ล้านเครื่อง

#ทรู #TrueVerticalhub #5Ginnovationecosystem #ตั้งเป้าลูกค้า5Gล้านเลขหมายสิ้นปีนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share