เอ็กซ์สปริง ส่ง สิริฮับ โทเคน รุกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

กองบรรณาธิการ

เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล เผยกระแส โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ มาแรง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์                    เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มร่วมลงทุนใน Real Estate-Backed ICO ตัวแรกของไทยที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ จาก “สิริ แคมปัส” สำนักงานใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นสินทรัพย์อ้างอิง

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ในเครือของเอ็กซ์สปริงแคปปิตอล ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย หรือ ICO Portal กล่าวว่า ความสำเร็จของเอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ในการออก โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ซึ่งอ้างอิงกับกระแสรายรับจากโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ที่มีมูลค่าโครงการระดับพันล้านบาทอย่าง สิริ แคมปัส สำนักงานใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และมีจุดเด่นในการลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้ เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มเอ็กซ์สปริง ที่มุ่งสร้าง Ecosystem of investment ที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้ลงทุนไทยทุกกลุ่มในทุกระดับรายได้ให้สามารถเข้าถึงโลกการเงินและการลงทุนได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยกำหนดราคาขั้นต่ำในการจองซื้อไว้เพียง 10 บาท โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหนือกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบัน

 “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ จะถือเป็นต้นแบบการทำ Tokenization แปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนของไทย ที่จะเข้ามาพลิกโฉมตลาดทุนไทยครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเอ็กซ์สปริง ดิจิทัลได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจและเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน เราจึงเชื่อมั่นว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทุกประเภทอย่างล้นหลาม ด้วยจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน XSpring เพื่อรอจองซื้อวันแรกในวันที่ 21 กันยายนนี้ มียอดผู้ลงทุนลงทะเบียนไว้เกินความคาดหมาย”

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate-backed ICO) ตัวแรกของประเทศไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้เสนอขายต่อประชาชน ด้วยราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อโทเคน และมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10 บาท โดยใช้วิธีชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน (First Come First Served) เสนอขายจำกัดที่ 240 ล้านโทเคน วงเงินระดมทุน 2,400 ล้านบาท

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนกับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Token) ได้ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ สิริฮับ A (SiriHubA) และ สิริฮับ B (SiriHubB)

• สิริฮับ A (SiriHubA) ผู้ลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสไม่เกิน 4.5% ต่อปี  และส่วนแบ่งรายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายจํานวนสูงสุดไม่เกิน 1,600,000,000 บาทแรกก่อนผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B

• สิริฮับ B (SiriHubB) ผู้ลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสไม่เกิน 8% ต่อปี1 และส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายในส่วนที่เกิน 1,600,000,000 บาทเป็นต้นไป

อีกจุดเด่นของการลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นการลงทุนใน Single Asset ที่มีความแน่นอน ผู้ลงทุนรู้ว่าตัวเองลงทุนกับโครงการอะไร มีรายละเอียดชัดเจนที่ระบุใน Whitepaperต่างจากการลงทุนรูปแบบอื่นๆ เช่น กอง REITs ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือมีการเพิ่มลดทรัพย์สินในกองทรัสต์ได้ โดยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒน์ โฟร์ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ที่ตั้งอยู่ภายใน T77 คอมมูนิตี้แห่งการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตบนทำเลศักยภาพย่านสุขุมวิทที่มีบมจ.แสนสิริเป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานสิริ แคมปัสเต็มพื้นที่ 100% เพียงรายเดียว ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวถึง 12 ปี ทำให้โครงการนี้มีรายรับที่แน่นอนและต่อเนื่องตลอดอายุโครงการ 4 ปี โดยกระแสรายรับที่ได้รับภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จะนำมาจัดสรรเป็นส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสให้แก่ผู้ถือโทเคน และภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ ผู้ออกโทเคนจะจัดให้มีกระบวนการในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดสรรเป็นรายได้ส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ถือโทเคนอีกด้วย

จากการวิเคราะห์มูลค่าตลาดทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสิริ แคมปัส โดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากก.ล.ต. จำนวน 2 ราย คาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 4 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดของโครงการนี้อาจจะสูงถึง 2,600 ล้านบาทเลยทีเดียว สอดคล้องกับรายงานวิเคราะห์ราคาที่ดินของศูนย์วิจัยและประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้สรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยในปี 2564 มีราคาอยู่ที่ 1.1 ล้านบาทต่อตารางวา และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินโครงการมีศักยภาพที่ดี และมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูง

โทเคนฯ สิริฮับมีกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนเต็มรูปแบบ ทั้งจาก ICO Portal ซึ่งก็คือเอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ที่เข้ามาจัดการระบบเสนอขายและบริหารจัดการโทเคนดิจิทัล โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. อีกทั้งยังมีกลไกการคุ้มครองภายใต้โครงสร้างของการมีกองทรัสต์และทรัสตี รวมทั้งกลไกบังคับใช้สิทธิตามสัญญาอัจฉริยะบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเทโซสที่ทันสมัยที่สุด ถูกออกแบบมาเพื่อการทำ ICO โดยเฉพาะ ทั้งความเสถียร โปร่งใส และแม่นยำตรวจสอบได้ มีฟีเจอร์ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถึง 3 ขั้น ได้แก่

1. การยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อให้ได้รับอนุญาตเข้าสู่บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (Whitelists) ให้ลงทุนในโทเคนดิจิทัล

2. การเรียกคืน (Clawback) ในกรณีที่ผู้ลงทุนทำโทเคนดิจิทัลสูญหาย ICO Portal สามารถตรวจสอบและเรียกคืนได้

3. การแสดงรายชื่อผู้ลงทุนรายวัน (Dailycap) เก็บรักษาข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเผยแพร่ความเคลื่อนไหว โดยไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว

สำหรับขั้นตอนการจองซื้อและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ จะเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ICO) โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า ‘SiriHubA’ เสนอขายจำนวน 160 ล้านโทเคน และ ‘SiriHubB’ เสนอขายจำนวน 80 ล้านโทเคน รวม 240 ล้านโทเคน ที่ราคาโทเคนละ 10 บาท โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 4 ตุลาคมนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “XSpring” บนสมาร์ทโฟนได้ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ยังมีบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. เคทีบีเอสที บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้ช่วยในการขายอีกทอดหนึ่ง 

ทั้งนี้ หลังจากปิดจองและจัดสรรโทเคนให้ผู้ลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อขายได้บนตลาดรองผ่านบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ERX) ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายแรกในประเทศที่มุ่งเน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และคาดว่าจะสามารถทำการซื้อขายได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับลูกค้าธุรกิจที่ต้องการระดมทุนในรูปแบบโทเคนดิจิทัลกว่า10 ราย ครอบคลุมทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมพลังงาน หรือแม้กระทั่งกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบของโทเคนดิจิทัล รวมถึงกลไกให้ให้สิทธิต่าง ๆ อย่างรัดกุม ที่จะทำให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) และผู้ลงทุน (Investor) ที่ไว้วางใจในเอ็กซ์สปริง ดิจิทัลได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่พอใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

นายอัฎฐ์ กล่าวต่อว่า การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเป็นการระดมทุนทางเลือกใหม่ในยุคดิจิทัล ซึ่ง ก.ล.ต. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุน เป็นการลงทุนที่เหมาะกับทั้งประชาชนและผู้ลงทุนหน้าใหม่ รวมไปถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ทุกกลุ่ม ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเท่าเทียม และในวันนี้ ทาง ก.ล.ต. ได้อนุญาตการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เราเชื่อมั่นว่านี่คือมิติใหม่ของตลาดการลงทุนในเมืองไทย โดยเฉพาะเป็นการลงทุนกับโครงการที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต ผู้ลงทุนสามารถทำธุรกรรมบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกง่ายดายทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชัน XSpring ทำให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นศึกษาการเป็นผู้ลงทุนในโลกการเงินดิจิทัล ซึ่งกำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นในอนาคต

#เอ็กซ์สปริง #สิริฮับโทเคน #สินทรัพย์ดิจิทัล #เอ็กซ์สปริงดิจิทัล #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share