เทศบาลนครแหลมฉบัง ผนึก UTE เดินหน้าโครงการ Smart City ติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole

กองบรรณาธิการ

เทศบาลนครแหลมฉบัง จับมือ UTE เดินหน้าโครงการ Smart City นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart Community ภายใต้แนวคิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เทศบาลนครแหลมฉบัง มีแผนเตรียมการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ต้นแบบของ Smart City โดยการผสานข้อมูลดิจิทัลเข้ากับชุมชมปัจจุบัน เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเมืองท่าพาณิชย์หลักของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ในด้าน เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ Smart City กับ บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) เพื่อร่วมกันดำเนินการโครงการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole และ ระบบแพลต์ฟอร์มบริหารจัดการเมือง MaxiCity เนื่องจาก MaxiCity จะสามารถบริหารจัดการเสาอัจฉริยะ Lucky Pole แบบรวมศูนย์ เพื่อให้เทศบาลนครแหลมฉบัง สามารถตัดสินใจบริหารจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาเมืองได้ดียิ่งขึ้น

“เทศบาล หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับประชาชน เป็นส่วนสำคัญที่จะวางแผน ผลักดันพัฒนาเมืองไปสู่ Smart City เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเมือง ตลอดจนส่งเสริมสังคม เศรษฐกิจในเมือง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งนำร่องจากเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ขยายผลไปสู่การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาต่อยอดในอนาคต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของประชาชนในพื้นที่ยิ่งขึ้น” นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าว

นายธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า UTE มีเป้าหมายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Smart City ด้วยแนวทางการขับเคลื่อนนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเมืองและประชาชนในพื้นที่

โดยมีรูปแบบการดำเนินการร่วมกับพันธมิตรด้านกลยุทธ์ (Strategic Partner) UTE จัดกลุ่มเป็น 2 ส่วน คือกลุ่มแรก พันธมิตรเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่ ( Landlord Partner ) เช่น เทศบาลนคร หรือพื้นที่ของเอกชน กลุ่มสอง พันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) เช่น โมบาย โอเปอเรเตอร์ ทั้งนี้ภายในปี 2564 UTE มีเป้าหมายการติดตั้งเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ไว้ไม่น้อยกว่า 4 เมือง ได้แก่ แหลมฉบัง ระยอง นครสวรรค์ ภูเก็ต

“UTE ได้สร้างนวัตกรรมดีไซน์ เสาอัจฉริยะ Lucky Pole จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ด้วยจุดเด่นระบบฟังก์ชั่นการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของเมืองแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานของเมือง และประชาชน” นานธนาพันธ์ กล่าว

ด้านนายชัชวาลย์ สุภัคธนาการ ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Solution & Development บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (UTE) กล่าวว่า การใช้งาน เสาอัจฉริยะ Lucky Pole และ แพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง MaxiCity ที่เทศบาลนครแหลมฉบังจะมุ่งเน้น ในเรื่องการสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีประสิทธิภาพและ ในด้านความปลอดภัย จะมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเฝ้าระวังผ่านเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ยังสามารถแจ้งเตือนสภาพอากาศให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทันท่วงที และมุ่งเน้นให้นำข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ IoTs. ที่ติดตั้งบนเสาอัจฉริยะ Lucky Pole มาใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาเมืองเป็นไปได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองและประชาชน

เทคโนโลยีที่ติดตั้งให้กับเทศบาลนครแหลมฉบังนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานถึง 2 รางวัล โดยเสาอัจฉริยะ Lucky Pole ได้รับรางวัล Product Innovation Awards 2021 ประเภทเทคโนโลยีกลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร และโทรคมนาคมอัจฉริยะ และ ระบบแพลตฟอร์มที่ให้บริการ Maxitask ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มหลักของ MaxiCity ได้รับรางวัล 2019 Asia-Pacific Telecoms Digital Services Platform Growth Excellence Leadership Award” จาก Frost & Sullivan องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก

#เทศบาลนครแหลมฉบัง #UTE #โครงการSmartCity #เสาอัจฉริยะLuckyPole #ThaiSMEs

#บริษัทยูไนเต็ดเทคโนโลยีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด #ระบบแพลต์ฟอร์มบริหารจัดการเมือง #MaxiCity

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share