อีอีซี จับมือ หัวเว่ย พัฒนาคนดิจิทัล 30,000 ราย ดันไทยสู่ Digital ASEAN Hub

กองบรรณาธิการ

อีอีซี ลงนาม หัวเว่ย ตั้ง Huawei ASEAN Academy ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา รองรับการผลิตบุคลลากรด้านไอที รองรับความต้องการยุคดิจิทัล

 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การรลงนาม MoU ร่วมกับหัวเว่ย และการตั้ง Huawei ASEAN Academy ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพื้นที่อีอีซี เป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและถือเป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญ สร้างความร่วมมือ 3 แกนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ลาะสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย โดยมีกรอบความร่วมมือที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

1.สร้างฐานความรู้ ผู้เชี่ยวชสญ และแพลตฟอร์ม สำหนัลการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี หรือ ไอซีที จากการตั้ง Huawei ASEAN Academy เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลของไทย

2.สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาไอซีที นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ให้บริการไปยังภาคอุตาหกรรมเพื่อใช้ 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.การฝึกอบรวมเสริมศักยภาพด้านอซีทีและ 5G ตามหลักการพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการ (Demand Driven) สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เข้าสู่การปฎิบัติสร้างงาน รายได้ดี และ

4.สร้างการรับรองมาตรฐาน (Certification) อำนวยความสะดวกแก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายหยาง ซิน อุปฑูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ไทย-จีน และการเปิดตัว Huawei ASEAN Academy ช่วยให้ประเทศไทย เป็นศูนย์รวมข้อมูลของเอชียตะวันออกเฉียงใต้

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี กล่าวว่า ในปีนี้หัวเว่ยจะช่วยในการพัฒนาทักษะบุคคลากร ดิจิทัลจำนวน 6,000 คน และภายในระยะเวลา 3 ปีของความร่วมมือในการลงนาม หัวเว่ยจะผลิตบุคลากรเพิ่มอีกปีละ 10,000 คนหรือผลิตบุคลากรเพิ่มอีก 30,000 คน เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมชั้นสูง และการเป็น Digital ASEAN Hub หรือศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้างศักยาพการแข่งขันของประเทศไทย ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเกิดโควิด-19 ทำให้เปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้นการเกิดโควิด-19 เชื่อว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส

การพัฒนาบุคคลากรทางด้านดิจิทัลของไทย เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งของประเทศไทย  เป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนและรองรับ Digital ASEAN Hub

จากข้อมูลวิจัยของ Oxford Economics รายงานว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีจะช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลกเติบโตมากขึ้นราว 25 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2025 การผสมผสานเทคโนโลยี 5G, Internet of thing หรือ IoT และคลาวด์เข้าด้วยกันจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งเพื่อการเติบโตด้านดิจิทัลของไทย ซึ่งคาดว่า จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 30 ของ GDP ของประเทศในปี 2030

หัวเว่ยได้ส่งเสริมให้เกิดการงาน 5G เพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลให้กับโรงงาน 1,000 แห่ง และโรงแรม 300 แห่ง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัล และความร่วมมือกับหัวเว่ยในการพัฒนาบุคคลากร 30,000 คนในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีส่วนให้ประเทศไทยขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงทุกคน ทุกบ้านและทุกองค์กร  

#EEC #อีอีซี #Huawei #หัวเว่ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share