ออราเคิล อัปเดตแอพพลิเคชัน Oracle Cloud Fusion ยกระดับองค์ธุรกิจ สู่โลกดิจิทัล

กองบรรณาธิการ

ออราเคิลประกาศอัปเดตโซลูชั่นด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) และโซลูชันซัพพลายเชน Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) สำหรับการอัปเดต Oracle Cloud ERP นั้นจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้า ในการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจรูปแบบใหม่ผ่านระบบการทำงานแบบไร้สัมผัส ยกระดับประสบการณ์การทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น  และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน  ออราเคิลยังได้นำเสนอการอัปเดตระบบอีกมากมายสำหรับระบบจัดซื้อ Oracle Fusion Cloud Procurement ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในโซลูชั่น Oracle Cloud SCM

จากคำแนะนำนับร้อยของลูกค้า ออราเคิลนำแนวคิดจากผู้ใช้งานจริงเพื่อการพัฒนาและขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยกระดับการทำธุรกิจของลูกค้าจากการใช้นวัตกรรมของออราเคิล

 อีกทั้งออราเคิลยังคงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมอีกมากมายในโซลูชั่น Oracle Cloud ERP พร้อมการอัปเดตแอพพลิเคชัน อาทิ

การบริหารการทำงานอัจฉริยะ ยกระดับระบบการเลียนแบบเครื่องจักรกล ช่วยให้ทีมการเงินสามารถนำรูปแบบระบบการเลียนแบบเครื่องจักรกลมาจากแอพพลิเคชันอื่นๆ มาใช้งานได้ เช่น แผนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลประวัติ หรือแผนการบริหารข้อมูลการดำเนินงานอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงิน

ทักษะการรายงานด้านบัญชีการเงินของ Oracle Digital Assistant: ช่วยให้ทีมการเงินสามารถบริหารจัดการด้านการบันทึกรายการก่อนตัดบัญชี การจัดทำงบการเงิน

ขั้นตอนและการแสดงผลการบริหารความเสี่ยงรูปแบบใหม่ของออราเคิล: ช่วยให้สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านการวิเคราะห์รายการ และธุรกรรมของผู้ใช้งานด้วยพลังการประมวลผลของ AI กระบวนการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ และระบบควบคุมที่ติดตั้งมาให้พร้อมทำงานอย่างฉับไวเพื่อให้ทันต่อการคุกคามด้านความมั่นคง ด้วยระบบแสดงผลการบริหารความเสี่ยงของออราเคิล Oracle Risk Management จะช่วยยกระดับการรับรู้ถึงความเสี่ยง การประสานงาน และการควบคุมดูแลของฝ่ายบริหาร เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

การรวมการวางแผน การตั้งงบประมาณ และการดำเนินงาน: ตัวช่วยรับประกันแผนและดำเนินงานในโปรเจคต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร เช่น ผู้ใช้สามารถนำเสนอโครงการใน Oracle Cloud EPM และส่งตรงเข้าไปยังระบบการบริหารจัดการโครงการของออราเคิล  Oracle Project Management เพื่อเริ่มดำเนินการ หรือจัดสรรการควบคุม และการอนุมัติงบประมาณ ด้วยโซลูชั่นเดียวและด้วยระบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของโปรเจค ทำให้ดำเนินการได้รวดเร็ว เอื้อต่อการกำหนดแนวทางองค์กรให้สอดคล้องกับภาพรวม

นางวัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศ และผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย กล่าวว่า  ในปัจจุบันนี้องค์กรธุรกิจในประเทศแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวการใช้งานระบบคลาวด์ และมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเร่งคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ให้ทัดเทียมกับตลาดโลก ในฐานะผู้ให้บริกาด้านซอฟต์แวร์ Software as a Service (SaaS) ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโลก ออราเคิลมีการคิดค้นนวัตกรรมที่รวดเร็วอย่างสม่ำเสมอ โดยลูกค้าผู้ใช้แอปพลิเคชัน Oracle Fusion Cloud Applications มากกว่า 13,000 องค์กรธุรกิจ จะได้ใช้งานเวอร์ชันเดียวกันและเข้าถึงความสามารถและฟีเจอร์การทำงานทั้งหมด โดยสามารถเปิดการใช้งานได้เอง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้ Oracle Cloud Applications เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในตลาด

สำหรับลูกค้า 3 กลุ่มหลักที่ใช้แอพพลิเคชั่นของออราเคิลประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจธนาคาร ค้าปลีก และธุรกิจประกันภัย

#ออราเคิล #OracleCloudFusion #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share