สสว. เผย ร่างแผน สสว.ฉบับที่ 5 ยกระดับเอสเอ็มอี สู่ความพร้อมการเติบโตแบบก้าวกระโดด

กองบรรณาธิการ

ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ปัจจุบันเอสเอ็มอีในประเทศไทยที่อยู่ในระบบมีประมาณ 3 ล้านรายหรือประมาณ 99.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนธุรกิจทั้งประเทศ เอสเอ็มอีของไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และสสว. พร้อมที่จะสร้างผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบและยกระดับเอสเอ็มอี นอกจากนี้ สสว. อยู่ระหว่างการพัฒนาและการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีสามารถพัฒนาใน 3 เรื่องหลัก คือ การสร้างความต้องการให้เอสเอ็มอี โดยหาตลาดให้เอสเอ็มอี เช่น การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยให้เอสเอ็มอี สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถซื้อขายสินค้าและบริการกับภาครัฐได้ โดยคาดว่ามูลค่าที่ภาครัฐจะมีการซื้อขายสินค้ากับเอสเอ็มอีประมาณ 400,000 ล้านบาท สองคือ พัฒนาเอสเอ็มอีรายย่อยและสตาร์ทอัพ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้เกิด Digital Disruption สำหรับเอสเอ็มอีโดยการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการสนับสนุนปรับตัวของเอสเอ็มอีไปสู่กิจการที่ใช้ฐานความรู้ (Knowledge-based Business) เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสและลดความเลื่อมล้ำเพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโตแบบก้าวกระโดด (Competitive Growth) เช่น การสนับสนุนให้เอสเอ็มอีทำธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ช เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share