วศ.อว. จับมือเอกชน หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยฝ่าวิกฤติโควิด – 19

กองบรรณาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับพันธมิตรหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยฝ่าวิกฤติโควิด – 19 ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้ 3 ด้าน

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง โฆษก อว.กล่าวว่า อว.ในฐานะภาครัฐ ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถประคองธุรกิจให้อยู่ได้ จึงได้หารือเรื่องความร่วมมือการขับเคลื่อนช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้ผ่านวิกฤติสถานการณ์โควิด – 19 ไปให้ได้ ด้วย 3 กลไกหลักในการให้บริการ ประกอบด้วย

1.เทคโนโลยีพร้อมเสิร์ฟ

2.บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ในเรื่องของการบริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ วศ. มีการบริการทดสอบอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัสดุสัมผัสอาการ ศูนย์ชิม วัสดุก่อสร้างครบวงจร วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ขวดแก้วบรรจุยา ชุด PPE การบริหารทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อม ทั้ง อากาศ น้ำ เสียง กาก อุตสาหกรรม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรมทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์ชุบ ผลิตภัณฑ์ท่อ เส้นใย สิ่งทอ เครื่องประดับ เป็นต้น ส่วนการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด วศ.มีทั้งด้านวัสดุอ้างอิง เช่น เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความแข็ง เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง ด้านการสั่นสะเทือน เช่น เครื่องวัดการสั่นสะเทือน หัววัดความเร่งตลอดจนให้บริการอุตสาหกรรมเยื่อและผลิตภัณฑ์กระดาษ เช่น เครื่องทดสอบความเรียบ – หยาบของผิวกระดาษ เป็นต้น ซึ่งงานบริการเหล่านี้พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการได้อย่างทันทีเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและต่อยอดสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการของผู้ประกอบการ

ด้านนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับ อว. ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ของ อว. ไปช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ พร้อมรับโจทย์จาก เอสเอ็มอีมาให้ทาง อว. ช่วยแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share