ตลาดไท เปิด ตลาดไท ซีเล็ค ดันสมุนไพรสด-เครื่องเทศสด สู่มาตรฐานปลอดภัย

กองบรรณาธิการ

ตลาดไทจัดสรรพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรช่วยเกษตรกรให้มีพื้นที่จำหน่าย พร้อมกับช่วยกระจายสินค้าสมุนไพรสด-เครื่องเทศสดแบบทั่วไปและแบบมาตรฐานปลอดภัย GAP

ตลาดไท ศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรที่สำคัญของประเทศไทย สนับสนุนเกษตรกรสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดแบบทั่วไป และแบบคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานรับรอง โดยได้จัดสรรพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ให้เป็นพื้นที่สำหรับค้าขายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดโดยเฉพาะ อาทิ พริก มะนาว ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย ขมิ้น และสินค้าอื่นๆ

โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถใช้การตลาดนำการผลิต สามารถแข่งขันกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด และผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ โดยนอกจากสนับสนุนด้านพื้นที่แล้ว ยังมีบริการรถขนส่งที่ได้มาตรฐาน ช่วยกระจายสินค้าไปยังกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นพันธมิตรคู่ค้าของตลาดไทให้ด้วย ทั้งนี้ ล่าสุดตลาดไทได้เดินหน้าโครงการ “ตลาดไท ซีเล็ค” ขยายการสนับสนุนไปสู่สินค้ากลุ่มสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดแบบคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ โดยการขับเคลื่อนสินค้ากลุ่มนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท มอร์เมดดิคัล จำกัด ซึ่งความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานจะช่วยในการขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

นายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า โครงการตลาดไท ซีเล็ค สมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จะถูกขับเคลื่อนโดยใช้กลไกตลาดกลางค้าส่ง และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของตลาดไท เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่ายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดไทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการเปิดพื้นที่ซื้อขายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP โดยเฉพาะ ภายในโซนผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ณ ลานผัก ตลาดไท และมีบริการรถขนส่ง ตลาดไท เฟรช’ (TALAADTHAI FRESH) อำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าไปยังพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจของตลาดไท อาทิ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มตลาดสด เป็นต้น ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ตลาดไทมีสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนเข้าตลาดจำนวน 9,700 ตัน แบ่งออกเป็นสมุนไพรสดปลอดภัย GAP จำนวน 2,780 ตัน และเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จำนวน 6,920 ตัน โดยตลาดไทคาดว่าหลังจากผลักดันอย่างจริงจังภายในหนึ่งปีแรก จะมีกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 กลุ่ม และมีปริมาณสินค้าสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนในตลาดไทเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15,000 ตันในเดือนกันยายน 2564 และจะมีการขยายโครงการไปยังกลุ่มสินค้าแปรรูปต่อไปในอนาคต

“โครงการตลาดไท ซีเล็ค ‘สมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP’ เป็นโครงการสืบเนื่องที่ต่อยอดจากโครงการตลาดไท ซีเล็ค (TALAADTHAI SELECT) ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย และได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP, Thai GAP, Organic Thailand หรือมาตรฐานรับรองอื่นจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้ จึงมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง” อดิศร์ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share