ดีอีเอส ผลักดัน NSW ลดขั้นตอนการใช้เอกสาร

กองบรรณาธิการ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า รัฐบาลพยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการใช้แอพพลิเคชันการสแกน QR Code เพื่อทำธุรกรรมในโครงการต่าง ๆ ของรัฐและกระทรวงดิจิทัลฯ ได้เร่งผลักดันปรับรูปแบบการให้บริการในลักษณะของ National Single Window (NSW) เป็นระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแชร์ข้อมูลหลังบ้านระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลด้วยกัน โดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการจะต้องถ่ายเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่น ๆ อย่างน้อย 5-6 ชุด เพื่อประกอบการการยื่นเรื่องในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะต้องเตรียมเอกสารมากมายแล้ว ยังทำให้ระบบการถ่ายโอนข้อมูลเกิดความล่าช้า หากทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้การแชร์ข้อมูลในการยื่นเอกสารหรือขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่ใช้แบบฟอร์มเดียวกันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ลดเอกสาร ป้องกันการทุจริตลงได้

ทั้งนี้ การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือทำธุรกรรมทางกระทรวงต่าง ๆ ก็จะต้องใช้สำเนาเอกสารที่เหมือนกัน ควรที่ทุกกระทรวงต้องปรับระบบหลังบ้านทำให้เชื่อมต่อข้อมูลที่ประชาชนใช้ติดต่อภาครัฐมารวมไว้ในที่เดียว และ ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น

โดยช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.ได้เริ่มเปลี่ยนแบบฟอร์มในการยื่นทำธุรกรรมภาครัฐแล้วกว่า 70 แบบฟอร์ม และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกรมศุลกากร ให้สิทธิบริการระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(NSW) รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภาครัฐ เอกชนและระหว่างประเทศ โดยในอนาคตเมื่อเปิดให้ยื่นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ลดการจ่ายค่าธรรมเนียมลง ซึ่งนอกจากจะช่วยประชาชนประหยัดเวลาในการติดต่อราชการและยังประหยัดเงินด้วย

#ดีอีเอส #NationalSingleWindow #ลดขั้นตอนการใช้เอกสาร #NSW #ระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share