ดีอีเอส-ดีป้า ประกาศความสำเร็จ ในงาน WORLD EXPO 2020 DUBAI ดึงผู้เข้าชมกว่า 2.35 ล้านคน

กองบรรณาธิการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ประกาศความสำเร็จอาคารแสดงประเทศไทย ภายในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 6 เดือน ที่ได้นำเสนอศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศทั่วโลก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ความสำเร็จของอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน World Expo 2020 Dubai ตลอดระยะเวลาการจัดงานกว่า 6 เดือน สามารถดำเนินการได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยหนึ่งในนั้นคือ จำนวนผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยกว่า 2.35 ล้านคน หรือร้อยละ 9.8 จากจำนวนผู้เข้าชมงานทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 7 อาคารแสดงประเทศไทยสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมจากนานาประเทศทั่วโลก ด้วยการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงประจำวันกว่า 900 รอบ การแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 20 ประเทศ เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษจากหน่วยงานพันธมิตรและสร้างโอกาสเจรจาธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการไทยในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

“อาคารแสดงประเทศได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าชมจากนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งมีทั้งระดับราชวงศ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศสมาชิกอื่นที่เข้าร่วมการจัดงาน ระดับผู้นำภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ และนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ในแง่ของความนิยมของผู้เข้าชมจากอาคารแสดงประเทศไทย ได้รับคะแนนความนิยมจากสาธารณชนสูงที่สุดในโซน Mobility อีกทั้งยังได้รับความนิยมในการเข้าชมเป็นอันดับที่ 4 รองจากซาอุดิอารเบีย ปากีสถาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากการเก็บข้อมูลสถิติของ Google Public Review รวมทั้งได้รับรางวัล Honorable mention ประเภท Editor’s Choice Award จากนิตยสาร EXHIBITOR Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 30 ปี ทั้งนี้ จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทย พบว่า ผู้ชมกว่าร้อยละ 82 ชื่นชอบอาคารแสดงประเทศไทยมากกว่าอาคารอื่น ๆ และผู้ชมกว่าร้อยละ 95 ต้องการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยหลังจากได้เข้าชมอาคาร” นายชัยวุฒิ รมว.ดีอีเอส กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า อาคารแสดงประเทศไทยดำเนินการภายใต้แนวคิดหลัก Connecting Minds, Creating the Future หรือ เชื่อมความคิด สร้างอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการเผยแพร่สินค้าไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคใกล้เคียง อาคารแสดงประเทศไทยโดยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ จึงได้คัดเลือกสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการจำหน่ายและมีโอกาสเติบโตในภูมิภาคฯ รวมทั้งส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (ดิจิทัลสตาร์ทอัพ) ที่มีศักยภาพ เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางและภูมิภาคใกล้เคียงในอนาคต

“เราได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ผ่านช่วงเทศกาลดิจิทัลและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมโอกาสในการทำความเข้าใจตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง และสร้างโอกาสเจรจาธุรกิจทั้งภายในและภายนอกงาน Expo เพื่อต่อยอดการส่งออกสินค้าและบริการของดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยไปยังต่างประเทศในอนาคต และได้รับความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี” ผศ.ดร.ณัฐพล ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

อาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเข้าร่วมงาน World Expo พร้อมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเข้าร่วมงาน World Expo กว่า 160 ปี นับตั้งแต่กระบวนการกำกับดูแลการเตรียมงานทั้งการก่อสร้างและจัดทำเนื้อหานิทรรศการ การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Thailand Pavilion Ambassador ทีมนักแสดง และทีมงานของอาคารแสดงประเทศไทย รวมกว่า 60 ชีวิตที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนชาวไทยที่เมืองดูไบตลอด 6 เดือนเต็ม รวมไปถึงการนำเสนอศักยภาพของสินค้าและนวัตกรรมดิจิทัลฝีมือคนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพื่อร่วมแสดงศักยภาพของประเทศไทยด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)  3. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 6. กลุ่มธุรกิจ TCP 7. โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 8. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 9. Sea ประเทศไทย 10. บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) 11. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 12. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  และ 13. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

World Expo 2020 Dubai ไม่เพียงมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับ “สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” เจ้าภาพการจัดงาน ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานกว่า 45 ปี แต่ยังเป็นเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้เจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือถึงโครงการความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของไทย อันจะนำไปสู่โอกาสใหม่ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทย สำหรับงาน World Expo จะมีการจัดขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่อ Expo 2025 Osaka Kansai ที่ประเทศญี่ปุ่น

#ดีอีเอส #ดีป้า #WORLDEXPO2020DUBAI #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share