ดีป้า เปิดตัว 30 คนรักบ้านเกิด โครงการ The Smart City Ambassadors

กองบรรณาธิการ

ดีป้า ปั้นโครงการ “นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors” พร้อมเปิดตัว 30 คนรักบ้านเกิดที่ผ่านการคัดเลือกจากพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค หวังสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนา เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้า ได้ดำเนินโครงการ นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ The Smart City Ambassadors ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนากำลังคนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพใหม่ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนาของตนเอง ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตัวแทนเมืองในการเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Captains) ให้น่าอยู่ นอกจากนี้ยังมีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพัฒนาเมือง ต่อยอดไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเมือง รวมถึงการจัดทำแผนบริหารจัดการเมืองที่ยั่งยืน สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ โดยเริ่มจากพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 “โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ โดยเราต้องการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ของตนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เราได้เห็นผู้สมัครนำเสนอไอเดีย และแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ของตนเองกันอย่างสุดความสามารถ และพบว่าแต่ละเมืองมีจุดเด่นและจุดแข็งที่หลากหลาย จนในที่สุด เราก็ได้นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ทั้ง 30 คน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ทั้งหมดจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ต่อยอดกับพื้นที่ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ดีป้า ได้มีการเปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะนำร่อง Thailand Smart City เพื่อสร้างเมืองเดิมให้มีความน่าอยู่ ทันสมัย และเกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต ขอนแก่น แม่เมาะ สามย่าน และวังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งจากนี้จะมีการพิจารณาและดำเนินการประกาศมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะกับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาเมืองอย่างสมาร์ท มุ่งเน้นโครงการที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์บริบทท้องถิ่น และเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

#ดีป้า  #รักบ้านเกิด #TheSmartCityAmbassadors #นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ #สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #ThaiSMEs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share