ซิสโก้เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ช่วยเอสเอ็มอี

กองบรรณาธิการ

ซิสโก้ เปิดตัวโครงการสินเชื่อ สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของซิสโก้จะได้รับสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ย 0% ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ บวกกับยอดผ่อนชำระรายเดือนคงที่นาน 3 ปี  สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และการให้บริการต่างๆ

โครงการสินเชื่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในภูมิภาคนี้ ซึ่งส่งผลให้ระบบซัพพลายเชนหยุดชะงักและกิจกรรมทางธุรกิจลดน้อยลง

เอสเอ็มอีมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจการค้าของไทย โดยมีแรงงาน 85.5% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทย รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 43% ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี เช่น เลื่อนกำหนดการชำระหนี้ รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (soft loan) ที่ยืดหยุ่นเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เอสเอ็มอี

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เอสเอ็มอีเปลี่ยนมุมมอง เปิดรับแนวคิดในการปรับใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และรีบเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่รูปแบบดิจิทัลหรือ Digital Transformation เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต โครงการสินเชื่อนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีในการดำเนินการดังกล่าว โลกของเรากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และซิสโก้มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศไทย

“การให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากธุรกิจเอสเอ็มอีมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการจ้างงานในไทย ถ้าหากภาคธุรกิจเอสเอ็มอีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยขยายอัตราการจ้างงานและผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม” วัตสันกล่าว

สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นี้จะช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นจากซิสโก้ ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการบริการ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณมากจนเกินไป ลูกค้าสามารถทำสัญญาเช่าซื้อ 3 ปี โดยผ่อนชำระค่างวด 36 เดือน เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากซิสโก้มูลค่า 20,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 620,000 – 9,300,000 บาท) และลูกค้าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ทั้งหมดหลังสัญญาสิ้นสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share