กสทช. จับมือกรมท่าอากาศยาน ให้บริการ 5G ในสนามบิน

กองบรรณาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ

กรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G  ฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างภาคบริการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมการบินซึ่งถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยนำเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นบริการในกิจการโทรคมนาคมที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นำมาช่วยส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงประเทศไทยให้เกิดความสะดวกสบายและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน ผ่านการให้บริการสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport) โดยใช้โครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G และนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือนี้

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยี 5G จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะดำเนินการป้องกันและทำงานในเชิงรุกสำหรับการกระจายของเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถรายงานควบคุม ป้องกัน รักษา ติดตาม ได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยี 5G ความร่วมมือดังกล่าวจะให้บริการทดลองที่ สนามบินกระบี่ เป็นแห่งแรก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share