กลุ่มทรู ชวนทำบุญ อาสาฬหบูชา เพื่อมงคลแห่งชีวิต

กองบรรณาธิการ

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  ซึ่งวันนี้ในสมัยพระพุทธกาล พระพุทธเจ้า ได้ทรงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” นั่นก็คือ พระสูตรที่ว่าด้วยมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง และอริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ถือเป็นการเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก อีกทั้งยังเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ได้ริเริ่มเรียลลิตี้ธรรมะรายการแรกของโลก “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม” มาตั้งแต่ปี 2555 และสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 9 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้สื่อในกลุ่มทรู เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share